Om

I denna blogg skriver jag, Mikael, i stort sett om vad som helst, men som namnet på bloggen antyder mest om skeenden m.m. i naturen. Russula är kremlornas vetenskapliga släktnamn. Detta svampsläkte är stort och det innehåller både några fina matsvampar och en del skarpa svagt giftiga arter. På bilden en storkremla (Rússula paludósa).

Senaste inlägg

Visar inlägg från mars 2013

Tillbaka till bloggens startsida

Marsvädret 2013 i Fägerhult, Länghem


 
Årets mars var den nästkallaste i Fägerhult sedan mätningarnas början 1992. Månadsmedeltemperaturen var -3.5°, vilket är 2.9 grader kallare än normalt. (Normal medeltemp i Fägerhult i mars är -0.6°).
Köldrekordet för mars är från 2006 då medeltemperaturen var -4.9°, och på tredje plats ligger 2005 med -2.3° i medeltemp.
 
Månadens högsta temp, +9.3°, uppmättes den 5 och den lägsta, -18.6°, noterades den 15.
 
I år slogs nytt torkrekord för mars. Under månaden uppmättes endast 7.6 mm mot normalt 59 mm (13 % av normal mängd), och nederbördsdagarna (dygn med minst 0.1 mm) var så få som 4 st.
Nästtorraste marsmånaden noterades år 1996 med 22.8 mm, och på tredje plats ligger förra året, 2012, då det föll 23.8 mm.
 
Dagarna med snötäcke var 18 st och det största medelsnödjupet, 12 cm, uppmättes den 1.
 
Det var lite moln under månaden med bara 40 % i medelmolnighet, och det var hela 13 klara dagar och endast 7 mulna.
Vidare var det 31 frostdagar (dygn med minusgrader), 27 vinterdagar (dygn med en medeltemp under noll grader) och 9 isdagar (dygn då högsta temp inte har varit över noll grader).
 
Sammantaget kan vi konstatera att i år var mars kallare än februari, och mars nattmedeltemp var lägre än januaris nattmedel.

Barabbas

Evangelium är ett underbart ord.
Ängel kommer av det grekiska ’aggelos’ [ángelos] som betyder ”budbärare”. ’Aggelion’ [angélion] betyder budskap och ’eu’ [ev] betyder ”bra”, ”god”. ’Euaggelion’ [evangélion] blir alltså ”gott budskap”, eller som vi oftare brukar säga ”glädjebudskap”.
 
Gud sände sin Son Jesus Kristus för att frälsa oss från vår synd. Syndens lön är döden, och det hade varit ute med oss om inte Jesus hade kommit till jorden för att dö i vårt ställe. Han var tvungen att lida och dö för vår skull, och Han vann seger och uppstod på tredje dagen, för vår skull.
I Jesaja 1:18b står det: ”Om era synder än är blodröda, så kan de bli snövita, och om de är röda såsom scharlakan, så kan de bli såsom vit ull” (1917-års översättning).
 
Abraham sattes på prov och skulle offra Isak. ”Då ropade Herrens ängel till honom från himlen: ’Abraham! Abraham!’ – ’Ja’, svarade Abraham, ’här är jag’. Ängeln sade: ’Lyft inte din hand mot pojken, och gör honom inget ont. Nu vet jag att du fruktar Gud, nu när du inte har vägrat mig din ende son’”. (1 Mos 22:11-12).
Abraham behövde inte offra sin son. Däremot skulle Gud komma att utge sin Son för oss alla!
 
Den påsken då Jesus korsfästes ville folket att Pilatus skulle frige Barabbas istället för Jesus. Barabbas satt i fängelse för upplopp och mord, medan Jesus inget ont hade gjort. Hur kunde detta ske?
”Son” heter ’ben’ på hebreiska, och t.ex. betyder Benjamin ”lyckans son”.
På arameiska, det språk som Jesus talade på jorden, heter ”son” ’bar’. ’Abba’ betyder ”fader”. Barabbas betyder alltså ”faderns son”. Det ligger en hemlighet i det namnet.
Jesus utgavs till att korsfästas och Barabbas gick fri. Därmed öppnades möjligheten för Barabbas att verkligen kunna bli Faderns son.
 
Vi kan också kalla oss Barabbas, därför att vi alla tack vare Jesus kan bli Faderns söner, Guds barn. Jesus har gjort det möjligt för oss. Han tog vår synd på sig och vi får gå fria. Det är fullbordat!

Dop-/missionsbefallningen:

"Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: 'Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.'" (Matt. 28:18-20).

Hjärtat

”Mer än allt annat - vakta ditt hjärta, ty hjärtat styr ditt liv” (Ordspr. 4:23).

Varför ska hjärtat bevaras mest? Jo, den innerligaste betydelsen av hjärtat är anden, där Gud möter och är ett med människan.

Har nu gått två HLR-kurser med defibrillering för att bevara det fysiska hjärtat. Viktigt!
Det är väldigt bra att gå dessa kurser, både för att vara förberedd om något skulle hända och för att kunna samarbeta i dessa nödsituationer.
Kurserna är färskvara och måste förnyas minst en gång om året.


Påsk

Påsken är kristenhetens största högtid! Den firas därför att Herren Jesus Kristus uppstod från de döda!

Påskdagen inträffar på första söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen, och det aktuella datumet kan variera upp till en månad. T.ex. inföll Påskdagen redan den 23 mars 2008 medan den är så sen som den 21 april 2019.

Påskfirande fanns redan under GT:s tid, men då var det till minne av Israels befrielse och uttåg ur Egypten. Längre tillbaka fanns två fester som knyter an till påsken. Dels var det herdarnas våroffer då man tillagade en lammåltid och dels var det den veckolånga högtid då man åt osyrat bröd i början av skördeperioden.

Det svenska ”påsk” har vi fått från medeltidslatinets ’pascha’, vilket i sin tur kommer från grekiskans 'πάσχα'. Dessa ord går tillbaka till hebreiskans ’pésach’ som betyder ”påskalamm” och ”påskhögtid”.

Som så ofta i Guds Ord finns flera bottnar och allegoriska uttydningar, och därför kan man även läsa in det hebreiska ’pasách’ = ”gå förbi” i innebörden av ordet ”påsk”. När dödsängeln slog allt förstfött i Egypten under israeliternas fångenskap där, så skonades Israels barn. Dödsängeln ”gick förbi” deras hus därför att de hade strukit offerlammsblod på sina dörrposter.

På engelska heter påsk 'easter' och på tyska 'Ostern'. Dessa ord härstammar från namnet på en anglosaxisk vårgudinna, Eostre, vilket är besläktat med vädersträcket öster. 

Innan vi får fira Påsk återstår två veckor av fastan. Denna tvåveckorsperiod kallas för passionstiden. Då berättas särskilt mycket om Jesu lidande, och vi ser naket och utan omskrivningar vad Herren måste genomgå för att utplåna vår synd och skuld.

Så allvarlig är synden, och så oändligt mycket älskar Gud oss!

Önskar er alla en rik och välsignad påskhögtid!

Folk, del 2

Här följer den andra och sista delen av inlägget om ordet "folk"!

Ett fjärde ord för "folk" på grekiska är ’Óikos’ som egentligen betyder ”hus”. Det är alltså fråga om ”husfolket”. Detta innefattar inte bara en familj eller folket på en gård, utan det sträcker sig genom generationerna. Man talar t.ex. om Jakobs hus, Israels hus och Davids hus, men ordet används också om Guds hushåll, dvs den kristna församlingen.

Av óikos bildas också ordet ’oikoméne’ som betyder ”den bebodda världen”. Från detta ord i sin tur kommer vårt ”ekumenik”, vilket betyder att det är något som gäller alla folk där tid, rum och nationsgränser inte har någon betydelse.

Även ekonomi och ekologi kommer från óikos. Hushållningen gäller alltså inte bara pekunierna utan även naturresurserna.

Latinets ord för hus är ’domus’ och från detta ord har vi fått domkyrka och domkapitel t.ex.

Det femte ordet för folk är ’Démos’ som vi känner igen från exempelvis demokrati. Démos förekommer bara två gånger i NT och båda gångerna har det en negativ klang. Den ena gången, då en folkhop ropar att Herodes är gud, står i Apg 12:22. Den andra gången är när folkhopen i Apg 19:23ff bekände sig till den efesiska Artemis.

Språk är, som jag tidigare nämnt, intressant. Det kan också vara lättare att förstå innebörd och sammanhang när man går lite närmare in på grammatiken och etymologin.

Äldre inlägg