Om

I denna blogg skriver jag, Mikael, i stort sett om vad som helst, men som namnet på bloggen antyder mest om skeenden m.m. i naturen. Russula är kremlornas vetenskapliga släktnamn. Detta svampsläkte är stort och det innehåller både några fina matsvampar och en del skarpa svagt giftiga arter. På bilden en storkremla (Rússula paludósa).

Senaste inlägg

Visar inlägg från september 2013

Tillbaka till bloggens startsida

Familjekyrkis

Premiären för Familjekyrkis i Limmared hade svamptema. Barnen fick göra papperssvampar medan föräldrarna fick en liten svamplektion med en mindre utställning. Riktigt roligt! Det var intresserade föräldrar och de hade många frågor.
 
Därefter var det mat lagad av några föräldrar, och de kommer vidare att turas om under kommande gånger.
Som avslutning en kort andakt i koret (där barnens papperssvampar ställdes fram också) med bibelläsning, bön, sång, ljuständning och kollekt vilken kommer att gå till samma ändamål hela hösten, nämligen till ko-kalvprojektet i Tanzania. Detta projekt leds av Evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania och stöds bl.a av Svenska kyrkan. Andakten kallade vi givetvis korum. En fin eftermiddag.
 
Även andra, bl.a. några äldre, var med hela tiden. De deltog i svamplektionen, maten och andakten, och även de tyckte att det var trevligt.

Matteusdagen ännu en märkesdag


 
Den 21 september har Matteus namnsdag. Att detta är en märkesdag är inte så svårt att förstå eftersom många inte heter Matteus i Sverige idag. Dagen får alltså på grund av sin mångåriga betydelse behålla sitt namn.
 
Matteus är den latinska formen av det grekiska Matthaís och detta kommer från det hebreiska namnet Mattai, vilket i sin tur kommer av Mattijah som är hebreiska och betyder ”Herrens gåva”.
Matteus är en av de fyra evangelisterna i Nya Testamentet, och det är möjligt att han också är identisk med tullindrivaren Matteus som blev en av Jesu tolv apostlar.
Namnet har använts som förnamn i Sverige ända sedan 1219, även om den närbesläktade formen Mattias nästan hela tiden har varit vanligare.
Båda namnen förkortades till Mattis vilket så småningom blev Mats.
 
Hur blev dagen märkesdag då? Den kallades för det första ”Matsmässa om hösten”. Detta var för att skilja den från ”Matsmässa om våren”, dvs Mattiasdagen den 24 februari. I svenskbygderna i Finland sa man: ”Vår-Matte väcker och Höst-Matte täcker”, vilket betyder att de djur som ligger i vinterdvala vaknar på Mattias och går i ide på Matteus.
På Gotland fruktade man höststormarna kring Matteusdagen och kallade denna dag för ”Mattis garnrivare” eftersom stormarna förstörde garnen för fiskarena.

Kinds pastorat


 
Den 1 jan 2014 blir Kind ett pastorat. Kind är ett av de sju häradena i Sjuhäradsbygden i södra Västergötland. Under de senaste decennierna har bygden kommit att kallas Tygriket.
Kind är det till ytan största häradet i Sjuhäradsbygden och nästan hela kommer att ingå i det nya pastoratet. Man kan i stort sett säga att det kommer att omfatta Svenljunga och Tranemo kommuner. Det är sju pastorat som kommer att slås samman till ett, och de sju gamla pastoraten kommer i fortsättningen att kallas församlingar.
 
I tisdags hade vi ett av flera möten i höst inför denna sammanslagning. Vi var i Länghems nyrenoverade församlingshem. Efter morgonbön och en gemensam genomgång delade vi upp oss kategorivis för gruppsamtal. Vi var nio kyrkomusiker i vår grupp.
 
Min tanke är att detta faktiskt kan bli bra. Man är alltid orolig inför förändringar, men kanske det ändå är så att vi kan ta tillvara varandras färdigheter på ett annat sätt i framtiden. Man behöver inte längre göra ”allt”, utan man kan i stället satsa på det man är bra på och förkovra sig ytterligare i det.
Man kommer säkert att, på ett annat sätt än tidigare, kunna hjälpa och stötta varandra. Jag hoppas på mycket samarbete och att vi firar gudstjänst tillsammans. Det är viktigt att människor ser att vi vill fira gudstjänst och att vi är glada för det!
 
Vi måste ta vara på det lokala engagemanget, och jag tror att det alltid är därifrån man ska utgå. Gör man inte det, så blir alltihop en toppstyrd organisation utan egentligt existensberättigande. Guds församling på jorden har givetvis alltid rätt att existera eftersom Gud har grundat den och vakar över den. Det jag menar är att där det inte finns någon längtan efter Guds rike eller vilja att bygga församling, därifrån kanske Gud tar bort lampstället och flyttar det någon annanstans.
 
Det kommer att hända mycket och utkristallisera sig många saker under de kommande åren. Är vi bara med på skutan, så kommer Herren att leda oss rätt.
Det kommer i första hand att krävas mycken bön och lyhördhet. Vi ska inte lita på en organisation utan på Herren!

Bartolomeus


 
Den 24 augusti har Bartolomeus namnsdag. I Sverige är det inte många som heter Bartolomeus idag. Därför kan man anta att det är en gammal märkesdag, och så är det också.
 
Jag skrev om Tiburtius den 14 april som också är en gammal märkesdag. Den dagen ska vara den första sommardagen, när man delar in året i ett sommarhalvår och ett vinterhalvår. Bartolomeusdagen är den första höstdagen efter det gamla sättet att se på året. Märkligt nog hade vi i år den första meteorologiska sommardagen den 15 april med +10.4° i dygnsmedeltemperatur, men den första meteorologiska höstdagen verkar dröja lite till.
Sommarhalvåret skulle enligt detta synsätt vara drygt fyra månader långt och vinterhalvåret nästan åtta månader. Det är kanske också så vi upplever det här i Norden?
 
Bartolomeus är den latinska formen av det grekiska Bartholomaios vilket i sin tur kommer av det arameiska Bartalmai och betyder Talmais son.
Namnet Talmai som troligen betyder ”plöjare” finns också i en grekisk variant, Thalmaios. Ibland förväxlas det med Ptolemaios, men detta namn betyder ungefär ”aggressiv”.
 
Dagen har fått sitt namn efter aposteln Bartolomaios som var en av Jesu första lärjungar.
En sentida figur med detta namn är den fiktive Bart Simpson i den tecknade serien The Simpsons? Han heter ju Bartholomew vilket är den engelska versionen av Bartolomeus. Fast ursprungligen har han nog fått namnet Bart som ett anagram på ’brat’ vilket betyder ”snorunge”.
 
Natten till den 24 augusti 1572 utfördes i Paris en massaker på franska hugenotter, den så kallade Bartolomeinatten. En hemsk historia med religiösa förtecken även om det givetvis, som för det mesta, ligger politik i botten.
Några år senare, 1598, utfärdade Henrik IV det så kallade ”Ediktet i Nantes” vilket föreskrev att katolicismen skulle vara statsreligion i Frankrike och därmed förhindra protestantismens utbredning. Däremot fick Hugenotterna trosfrihet i och med detta edikt.
 
Det blev dock inte långvarigt utan Ludvig XIV återkallade ediktet 1685, och över 300 000 hugenotter lämnade Frankrike varav ett hundratal kom till Sverige. Först i och med den franska revolutionen 1789 fick hugenotterna full religionsfrihet.
Nantes är Frankrikes 6:e stad men jag har inget foto därifrån. Därför får Nice, Frankrikes 5:e stad, stå som vinjettbild för detta inlägg och där har jag i alla fall varit.
 
Låt oss återgå till märkesdagen 24 augusti. Detta ska alltså enligt gammalt synsätt vara den första höstdagen, och den har kallats Barsmässa eller Bartelsmässa. Från Västergötland kommer rimmet: ”I Battelsmässe ti’ ska en slakta bagga å bi”. Då skördar man alltså inte bara säd utan det är också dags för höstslakt och att plocka humle och malört.
 
Vattnet i sjöarna blir kallare, och i t.ex. Uppland brukade man säga att Bartolomeus kastar den tredje kallstenen i sjön.
T o m kunde den första höststormen dra in den 24 aug.