Maj var nederbördsrik och det slogs nytt rekord med 151.1 mm. Det var framförallt två dygnsmängder som utmärkte sig. Den 8 föll 26.1 mm och den 19 kom hela 33.6 mm i samband med åska. Åskan denna dag var kraftig och det noterades 97 blixturladdningar, vilket är rätt mycket för att vara så tidigt på säsongen.
Det tidigare majrekordet var från 2007 då det föll 145.0 mm.
 
Månaden inleddes med svalt väder och på nätterna var det riktigt kyligt. Nytt köldrekord slogs också denna månad med -7.2° den 2. Det gamla rekordet, -6.1°, var av så sent datum som den 3 maj 2013.
Slutet av maj blev desto varmare och högsta temperatur, +29.3°, uppmättes den 23. Detta är nytt värmerekord för maj. Det tidigare rekordet var +28.3° från den 25 maj 2012. Hela månadens medeltemperatur var +10.9°, dvs 1.7 grader varmare än de +9.2° som är normalt.

Det var totalt 4 åskdagar, 1 dimdag, 4 högsommardagar, 4 frostdagar, 13 nordiska sommardagar samt 15 nederbördsdagar. Medelmolnigheten var endast 55 % och det förekom hela 10 klara dagar.

Vi har ju haft en lång vår. Den meteorologiska våren inföll så tidigt som den 15 februari och vårtemperaturer rådde redan från den 6 februari. Det slogs även ett nytt rekord vad det gäller medeltemperaturen under våren (mars, april, maj). I år var medeltemperaturen +7.4°, och den nästvarmaste våren med +7.1° i medeltemp noterades 2007.

Den meteorologiska sommaren inföll den 14 maj. Det är lite senare än övriga västsverige, men Fägerhult är en plats med i regel låga nattemperaturer vilket givetvis sänker även medeltemperaturen.
 
Rekorden har staplats på varandra under de senaste decennierna, och det gäller både kyla och värme samt nederbörd. Det kunde som sagt vara intressant att höra hur detta förklaras av våra klimatologer. Svaren kanske i och för sig behöver några år på sig.