Januari var mild med en medeltemperatur på +0.3°, vilket är 4.2 grader varmare än normalt. Medeltemperaturen skall alltså vara -3.9° under en normal januarimånad.
Månaden var också nederbördsrik. Det föll 142.3 mm, och det är 182 % av normal januarimängd vilken är 78 mm.
 
Högsta dygnsmedeltemp var +5.9° den 2 och den lägsta, -5.0°, noterades både den 5 och 23.
Högsta temp var +8.3° och uppmättes den 2, och bara tre dagar senare, den 5, noterades -8.1° vilket var månadens lägsta temp.

Två större blåsväder förekom under månaden. Dels den 2 då vindbyarna toppade på 23 m/s och lägsta tryck var 989 hPa, och dels den 10-11 då trycket var nere på 972 hPa och de kraftigaste vindbyarna låg på 26 m/s (Egon). I och med att elkablarna numera till stor del är nedgrävda, så hade vi trots dessa oväder inget strömavbrott. Det är en avsevärd skillnad jämfört med för 20 år sedan.
Fr o m den 19 var vintern mer stadig med snötäcke, svaga vindar och något kallare väder.

Det var mycket moln under månaden. Medelmolnigheten var 91 % och det var 28 mulna dagar och endast 1 klar.
Detta gör att årets januari var den tionde månaden sedan stationsstart 1992 som medelmolnigheten var minst 90 %. Dvs av 277 månader har endast 10 haft 90 % medelmolnighet eller mer.
 
I övrigt bjöd januari på 25 frostdagar, 14 vinterdagar, 4 isdagar och 1 dimdag. Det var 19 dagar med snötäcke, och den 23 uppmättes det största snödjupet som var 16 cm.