Det är inte lätt att förklara hur vår värld och hela universum har blivit till. Före dess bildande fanns inget kosmos, inte ens tid eller rum, så forskarna har ingenting att utgå ifrån i det avseendet.
Den rådande hypotesen, som sedermera blev en teori, ang universums bildande är ”Big Bang”. Fram till för ca 35 år sedan sa man i Sverige ”Den stora smällen”. Det gör man inte längre, men det kanske inte är konstigare än att man har övergått från att säga ”Evenemanget börjar kl 10” till ”Eventet startar kl 10”?
 
Det finns dock missuppfattningar om ”Big Bang”. Den ägde inte rum som en explosion någonstans i rymden. Teorin talar inte ens om hur det hela började, utan endast att universum expanderade och svalnade omedelbart efter tillblivelsen.
I 1 Mosebok i Bibeln (1917-års översättning) står i kap 1 vers 1-2: ”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds Ande svävade över vattnet.”
Vattnet är i Bibeln ofta en bild för fördärvsmakterna. Det var ju så att ondskan fanns före människans skapelse. Det är aldrig lätt att tala om ondskan, och våra tider är verkligen inte undantagna.
Att ”Guds Ande svävade över vattnet” ser jag som att Gud redan från början visade att Han är den Han är, den Högste. Ondskan kan härja men den är besegrad och har fått sin dom. Därmed finns det en gräns och ett slut för den.
 
Ibland har jag undrat över varför det står att mörker var över djupet. Kanske man kunde uttrycka det så att I begynnelsen skapade Gud universum. Sedan skapade Gud vidare detalj för detalj.
Om mörker då var över djupet, så kan inte Big Bang innebära väldiga explosioner av materia med kraftiga fyrverkerier och ljusfenomen. Kanske man skulle titta lite närmare på vad Big Bang-teorin innebär.
 
Som jag tidigare nämnde råder ofta en del missuppfattningar runt Big Bang. Teorin säger i alla fall följande: att precis efter födelseögonblicket låg den kosmiska temperaturen på ca 10 miljarder grader. Det betyder att universum bestod av en brännhet plasma av fotoner och diverse subatomiska partiklar. Kosmos var alltså ett oändligt och hett hav av bl.a. elektroner och protoner som var på tok för heta för att slås samman och bilda materia.
Kunskapen om denna tid är väldigt liten eftersom plasman som fyllde universum hindrade strålningen, alltså i form av ljus, från att komma undan. Universum var visserligen glödhett men man kunde inte se någonting. ”Mörker var över djupet”.
Därför kan vi ”bara” se drygt 13 miljarder ljusår bort trots att universum är 13.7 miljarder år gammalt.
 
Flera hundratusen år efter Big Bang hade universum svalnat så pass mycket så att framförallt vätekärnor kunde dra till sig elektroner. Först nu kunde det börja bildas elektriskt stabila atomer.
När mängden väte och helium ökade blev universum mer och mer genomskinligt, och de första stjärnorna började tändas i de väldiga gasmolnen. ”Och Gud sade: ’Varde ljus’; och det vart ljus” (1 Mos 1:3).
Även om Bibelns skapelseberättelser inte alltid beskriver alla detaljer, så tycker jag ändå att det är intressant att jämföra med vetenskapens landvinningar. Helt klart är i alla fall att före "begynnelsen” fanns inget universum. Guds Ord däremot är evigt!

Det har sagts om kosmologin att det är en vetenskap som ständigt är ”under konstruktion”. Det allra sista som forskarna har skrivit i sina avhandlingar summerar och visar vår nuvarande förståelse av detta oändliga universum. Var så säkra på att fortsättning följer!