Om

I denna blogg skriver jag, Mikael, i stort sett om vad som helst, men som namnet på bloggen antyder mest om skeenden m.m. i naturen. Russula är kremlornas vetenskapliga släktnamn. Detta svampsläkte är stort och det innehåller både några fina matsvampar och en del skarpa svagt giftiga arter. På bilden en storkremla (Rússula paludósa).

Senaste inlägg

Visar inlägg från januari 2016

Tillbaka till bloggens startsida

Evangelium i Jesaja 53:6

Bibeln beskriver bl.a. hur alla människor efter syndafallet ville vandra sin egen väg. I Jesaja 53:6a står det: ”Vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg,”.
I oratoriet Messias beskriver tonsättaren Händel just denna text genom att låta körens och orkesterns stämmor fly från varandra och gå åt olika håll.
 
Gud har satt sin prägel av evighet i det oändliga universum. Eftersom skapelsen är förgänglig så tror jag också att Han där har gett oss en bild av vad som sker i de yttersta tiderna.
Flera krafter verkar i rymden och det finns olika teorier om dessa. En del krafter är samlande medan andra är skingrande, och de som säger att expansionen kommer att fortsätta och t o m accelerera verkar för närvarande ha vind i seglen. Det vill säga, universum kommer fortsättningsvis bara att expandera och expandera. 

Vissa galaxer verkar till en början kunna ha förmåga att dra sig närmare varandra, vilket skulle innebära fler stjärnor och mer ljus på natthimlen. Detta kunde kanske tolkas som att ännu i de allra yttersta tiderna skänker Gud oss sin nåd. Det blir ytterligare en tid av ljus och upplysning av människors hjärtan genom evangelium.

Enligt expansionsteorin är universum efter några triljoner år emellertid så uttunnat att det består av så gott som ingenting och från den lilla utspridda materia som finns kvar skulle utsikten bestå av en tom och ödslig rymd. Inga stjärnor, inget ljus.

Kanske det ändå inte blir så! Den oändliga expansionen förutsätter att vi har en positiv mörk energi. Skulle det inträffa att den mörka energin sönderfaller och blir negativ kan följden bli en "big crunch", Den stora krossen, då universum istället kommer att kollabera. Även det skulle betyda slutet på vår tillvaro, och för Jordens del är det ändå över med allt liv om en miljard år, då Solen kommer att ha 10 % starkare luminositet än vad den har idag. 

Människorna har på grund av synden kommit så långt ifrån både Gud och varandra, så att ondskan mer och mer sätter sin prägel på tillvaron.
Beskrivningen ovan av det expanderande och mer och mer uttunnade universum tycker jag är en väldigt talande bild. Den visar hur det blir mindre och mindre gemenskap, kallare och kallare i världen. Var och en ville vandra sin egen väg. Vi har gått vilse. Det är mörkt och vi är ensamma.
Denna verklighet innebär tomhet, mörker, noll och intet. Tillvaron är tömd och tom på allt liv, all mening och allt det som Gud vill ge oss människor vilka trots allt är skapade till Guds avbild.

Men det finns nåd och förlåtelse, räddning och upprättelse, därför att det är detta mörker och denna tomhet och ensamhet som Gud i Jesus Kristus har frälst oss ifrån.
Evangeliet är ett verkligt glädjebudskap när vi förstår vad vi har blivit räddade ifrån. I Jesus Kristus är vi befriade från all synd, ondska och evig död. När vi inser det kan ordet om himmelen, det eviga Livet, saligheten och glädjen i Herren på ett särskilt sätt verkligen lysa för oss i mörkret.
 
Frälsningen innebär alltså att ta emot Herren Gud själv, att säga ”ja” till hans försoningsgärning i Jesus Kristus! Det handlar inte om några stämningsfulla myspysiga stunder i kyrkan eller annorstädes, utan för Gud är det fråga om största allvar!
Därför vill jag som Paulus i 2:a Korinthierbrevet kap 5 vers 20b säga: ”Jag ber er på Kristi vägnar: låt försona er med Gud.”
 
När jag gick på högstadiet hade vi morgonsamling en gång i veckan. Innehållet kunde variera, men då och då var det andakt och bön. T.ex. var prästen i min hemförsamling där vid ett tillfälle.
Särskilt minns jag en gång, jag tror att det var i sjuan, då en nystöpt präst höll morgonbön. Det måste ha varit under fastetiden eftersom vi bl.a. sjöng ”Se, vi gå upp till Jerusalem”. Han spelade själv piano och det var nästan bara han själv som sjöng också. Han gav ett vekt intryck, och många tyckte att det hela verkade mesigt.
 
Vad han sa i själva förkunnelsen kommer jag inte ihåg men en sak glömmer jag emellertid aldrig, och det var efteråt då rektorn gick fram och tackade honom för andakten. Då säger den unge prästen några personliga saker till oss elever. Han betonar att det är viktigt att söka Herren och att tro på honom. Han berättar att det inte är så länge sedan han själv gick i skola, och han vet hur svårt det kan vara att hålla fast vid Jesus på grund av kamrattryck m.m.
Han påpekar ännu en gång hur viktigt det är att hålla fast vid Herren, och så säger han det som jag har kommit ihåg i fyrtiofem år: Att vara utan Gud det är död.
 
I Jes 53:6b står den lilla korta men centrala meningen: ”men Herren lät vår skuld drabba honom”.
Där har vi vår räddning! Se Guds Lamm som tar bort världens synd! Gud själv grep in genom att Han lät sin älskade Son, född av Fadern själv i evighet före all tid, komma till Jorden för att befria oss från synden och döden. Gud tog otroligt nog straffet på sig själv! Detta är evangelium!
 
Det är fullbordat! Världen har en frälsare, men för att det ska bli verklighet också för oss måste vi ta emot Honom. I Joh 1:12 står det: "Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn", och Jesus säger: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig" (Joh 14:6).

"Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss" (Apg 4:11-12).

Detta är evigt Liv: Att tro på Gud och på den Han har sänt, Jesus Kristus! När Gud själv kommer till Jorden måste allt annat förblekna!

Decembervädret 2015 i Fägerhult, Länghem


 
December var mild med +3.4° i medeltemp. Det är 5.5 grader över normal temp, och vi har upplevt den näst mildaste decembermånaden sedan mätstart 1992. Rekordet är +3.8° och det innehas av år 2006.
 
Högsta temperatur var +11.4° vilket noterades den 20. Det är den högsta uppmätta decembertemperaturen sedan mätningarnas början och den delas med rekordåret 2006. Den 5 dec 2006 var det också +11.4° som varmast.
 
Den 14 var det -8.3° vilket var månadens lägsta temperatur.
Högsta resp lägsta dygnsmedeltemperatur var +10.0° den 20, vilket alltså var ett sommardygn, och -4.4° den 14.
 
Vi fick även ett nytt nederbördsrekord för december då det föll 240.9 mm. Det gamla rekordet slogs så sent som 2013 då det kom 233.8 mm, men nu ligger alltså 2013 på andra plats.
Den 5 föll 41.3 mm vilket var både decembers och hela årets största dygnsmängd.
 
I slutet av månaden föll lite snö vilket resulterade i 7 dagar med snötäcke och största snödjup 11 cm den 28.