Under sommaren kan man nattetid på våra breddgrader se nattlysande moln på norrhimlen. De ligger långt över den höjd på vilken vårt väder äger rum. Inte ens Cirrusmoln, som befinner sig på kanske 10 000 meters höjd, är solbelysta på natten utan ser mörka ut. De nattlysande däremot ligger ca 80 km över jordytan, så att de belyses av solen också mitt i natten.
 
De är lysande vita och består av små iskristaller, mycket mindre än de som våra vanliga iskristallmoln på 8-10 km:s höjd består av. Var dessa iskristaller kommer ifrån är lite osäkert, men de bildas i alla fall runt små partiklar av meteoritdamm.
Det är bara under klara nätter i framförallt juni och juli och på latituder mellan 50 och 65 grader som vi kan se dessa moln, och solen måste ligga 10 grader under horisonten. De är helt enkelt för tunna för att kunna ses på dagen. Under vinternätter ser man dem inte heller, eftersom solen då ligger för långt under horisonten och inte kan belysa dem underifrån.