Visar inlägg från oktober 2018

Tillbaka till bloggens startsida

Reflexion


 
Denna tid på året är möjligen också reflexionens tid? Det är bra att man ibland, eller ofta, får lite tid för eftertanke och funderingar. Om jag får leva och ha hälsan så har jag fem år kvar till pensionen. Även om jag anser att man efter det att man har passerat de femtio inte börjar störtdyka utför utan befinner sig några år på högplatån, så börjar det ändå så sakteliga att gå mot höst mänskligt sett. Många närstående, släktingar och vänner, har avlidit, och de blir bara fler och fler. T.ex. har tre stycken i min konfirmationsgrupp lämnat det jordiska sedan några år tillbaka. Man kan inte undgå att ägna de stora existentiella frågorna en tanke, och den bibliska eskatologin får för varje år större aktualitet.
 
Det är ändå både hoppfullt och glädjande att t.ex. få träffa goda vänner och andra trevliga medmänniskor, att vara ute i Guds underbara natur och att kunna se framåt. Luther säger väl ungefär så här, att han skulle plantera ett träd idag även om han visste att jorden gick under i morgon. Vi kan inte resignera och säga att det inte är lönt att göra någonting längre, utan vi måste hela tiden se framåt och förtrösta på Gud och hans löften! Och det får vi be om Guds nåd och hjälp att kunna göra.
 
På min konfirmationsprästs gravsten står det: "Allt av nåd". Så är det. Vi kom hit nakna, och vi lämnar denna jord lika nakna.
Vad händer däremellan? Jo, bl.a. uppfostras vi, i bästa fall av goda föräldrar. Vi är försvarslösa som bäbisar och därför är vi beroende av dem, precis som vi är beroende av Gud vår Far.
De som inte har haft bra föräldrar och kanske tänker på barndomen med fasa har säkerligen svårt att se Gud som en god Far.
Jesus säger att Gud är vår Far, och då är det verkligen så. Han är den Sanne, Gode, Ende och Evige Fadern. Ser vi också hur Jesus gjorde allt vad Fadern sa till honom att göra, för vår skull, så ser vi också vad kärlek är.
 
Vi har inte bara möjlighet att reflektera över tillvaron, utan vi kan också vara reflexer. Precis som rimfrosten på bilden ovan reflekterar ljuset, så får vi återspegla Guds eviga ljus, Guds kärlek till oss i Kristus Jesus. Då smälter det frusna! Ibland kan det t o m vara så "enkelt" som att vi t.ex. skulle kunna få en annan människa att le. Då kan vi vara säkra på att Gud själv också gläder sig. En av de mest underbara förvandlingar som finns är att en ledsen människa blir glad igen och spricker upp i ett hjärtligt leende.
 
Jag måste erkänna att jag förut tyckte att detta med Guds SON var lite konstigt, det är ju mänskligt. Ja, det är just precis vad det är, mänskligt alltså, och Gud är mänsklig. Vi är skapade till Hans avbild. Gud kom inte till oss i form av ett spektakulärt och opersonligt fyrverkeri, utan som en levande människa. Inget mänskligt är främmande för Honom, inte ens den djupaste ångest.
 
Gud är också Gud och har ett perspektiv som vi inte har. Namnet på det perspektivet är bl.a. hopp. I Jeremia 29:11-14a står det: ”Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig skall jag lyssna på er. När ni söker mig skall ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig skall jag låta er finna mig, säger Herren”.
Gud vill oss, och det tar jag ofta fasta på när jag inte alltid kan se meningen med lidandet som jag själv och mänskligheten i övrigt går igenom.
 
Det finns en latinsk sentens som man kan göra till sin devis: ”Carpe diem, quam minimum crédula póstero”. Dvs: ’Fånga dagen (egentligen ’plocka dagen’), och förlita dig så lite som möjligt på morgondagen’.
Det är inte fråga om att vara ansvarslös, utan det har att göra med att kunna leva i nuet och ta vara på den dag som är.
”Gårdagen är förbi, morgondagen har vi inte sett, men idag hjälper Herren”.

Orion


Betelgeuse i Orions stjärnbild
 
I sv ps 134:2 skriver Viktor Rydberg: "Borta vid västerrand slocknar Orion". Vad betyder det?
Stjärnbilden Orion går under vinterkvällarna upp i sydost och rör sig sedan under natten vidare över syd- och sydvästhimlen. Framåt gryningen går den ner i väster.
Det är natt över judaland, natt över Sion, ja över hela världen. När Orion slocknar vid västerrand håller solen på att gå upp. Det gryr inte bara en ny dag, utan hela mänsklighetens hopp tänds. Hur då?
 
I Joh 3:30 säger Johannes döparen om Jesus: ”Han skall bli större och jag bli mindre”. Dvs Döparen, som beredde vägen för Jesus Kristus, ska träda tillbaka, och Frälsaren själv ska bli tydligare och synlig för alla människor.
Symboliskt visar också årstiderna detta. Johannes döparen föds enligt vår tradition vid midsommar. Därefter blir dagarna kortare. Jesus föds vid jul, och dagarna blir därefter längre och längre.
När det är som mörkast kommer Ljuset in i världen, Jesus Kristus föds till jorden. Gud har blivit människa och bor mitt ibland oss.

High Commissioner


 
I den tecknade serien Tintin tycker kapten Haddock (vilket f ö betyder ”kolja”, kapten Kolja således) mycket om whisky. I några av berättelserna finns den påhittade whiskyn Loch Lomond, men det visade sig att det faktiskt redan fanns en whiskysort som heter så.
Loch Lomond är en single malt och tillverkas vid det egna destilleriet i Alexandria i Skottland. Destilleriet tillhör The Loch Lomond Group, och denna koncern bildades så sent som 2014.
 
High Commissioner ovan, vilken också produceras av Loch Lomondgruppen, är inte speciellt märkvärdig men den är ändå en mycket fin blend, gjord på olika malt- och kornwhiskyer, bl.a.
Den har en viss rökighet, inslag av fat, honung och örter, och den är förvånansvärt fint balanserad vilket gör att den fungerar både som avec och som ren drink. Prisvärd.

Tro


 
I söndags talades det extra mycket om tro i våra kyrkor eftersom dagens rubrik är Trons kraft.
 
”Ja, jag tror det”, kan man säga som svar på en fråga. Svarar man på det viset kan man ibland få kommentaren, ”tror gör man i Kyrkan, här ska du veta”. Denna kommentar tycker jag är lika konstig varje gång jag hör den, men den uttalas antagligen p g a okunnighet.
Vad är ”tro” egentligen? Den 1:a årgångens episteltext på 19 sönd e Trefaldighet är hämtad ur Hebreerbrevets 11:e kapitel, vilket ger flera exempel på hur Gud handlar med oss genom tro. ”Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se” (Hebr 11:1). Det står inte att vi ska anta, utan det står ”den ger oss visshet”. Tron är inte bara ett försanthållande eller att jag gissar att det är så eller så, utan den ger oss verkligen visshet. Hur då? Jo, den bygger på den säkra grunden, Jesus Kristus som är Guds Ord.
 
Gud handlar alltså med oss genom tron. Vers 6 i samma kapitel lyder: ”Utan tro kan ingen finna nåd hos honom. Ty den som vill nalkas Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom”.
Vi måste börja med att vi tror att Gud finns, men vi måste alltså också tro att Gud lönar oss när vi söker honom. Det betyder att vi väntar oss ALLT GOTT av Gud, inte av pengar, ägodelar, utsvävningar eller något annat, utan endast av Gud. Därför kan en bön som verkar vara full av tvivel ändå i tro riktas mot Herren: Gud, om du finns, hjälp mig!
 
Allt handlar om Guds kärlek. På grund av kärleken är Gud oss nådig och skänker oss frälsning i Jesus Kristus, och den kan och FÅR vi ta emot genom tron, hjärtats tro. ”Med evig kärlek har jag älskat dig; därför låter jag min nåd förbliva över dig” (Jer 31:3b, 1917-års bibelöversättning).
 
Att tron inte bara handlar om ett försanthållande förstår vi av följande exempel: Om jag säger att jag tror på dig, så innebär det inte att jag antar att du finns. Jag ser dig, du står ju här framför mig. Utan det betyder att ”jag LITAR på dig”, och ”jag VET att du kan göra detta”.
 
Det som sårar Herren mest när vi säger att vi inte tror på honom är att vi därmed förnekar det han har gjort för oss. Herren HAR frälst oss, det ÄR fullbordat! Han HAR gett sitt liv för oss, men tror vi inte på hans eviga kärlek och att Han har gjort allt detta FÖR OSS, så trampar vi på Guds hjärta. Det är också det som blir vår dom. Vi avsäger ju oss Guds kärlek i så fall.
 
Tro har alltså med TILLIT att göra. Andra viktiga ord i detta sammanhang är TROGEN, TROFAST och TROHET.
Motsatsen är otrogen, otrohet och att vi inte kan lita på varandra. Ett ord jag också kommer att tänka på är korruption. Man är inte den man utger sig för att vara.
Tron däremot SER, VET och LITAR PÅ, därför att man vet VEM man litar på!
 
Tron på Herren är således också en relation med Herren, en kärleksrelation eftersom allt utgår från Guds kärlek till oss. Tron är alltså inte en fritt flygande kraft, utan har alltid med Herren själv att göra och vår relation med honom.
Det är egentligen rätt enkelt. Tycker vi ändå att det är svårt, så kan vi be om tro. Gud styrker oss i vår svaghet genom den Helige Ande och vår Herre Jesus Kristus. I detta hopp får vi leva. ”Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken” (1 Kor 13:13).

Rostvinge


Rostvingelarv av höstgenerationen
 
Den vackra lilla rostvingen (Phragmatóbia fuliginósa) flyger här i södra Sverige i två generationer årligen, den första från slutet av april till början av juni och den andra från mitten av juli till mitten av augusti.
Rostvingen tillhör björnspinnarna och den är huvudsakligen nattaktiv, även om den också kan flyga under soliga dagar. Nattetid lockas hannarna ofta till ljuskällor. Honorna dras också till ljus men i mindre omfattning.
 
Höstgenerationens ägg har nu kläckts och dess larver är som unga gråsvarta med en liten gulorange rygglinje. De har långa svartbruna hår som hos äldre larver blir rostbruna.
Sommargenerationens larver ser helt annorlunda ut. De liknar unga larver av höstgenerationen, men de är mindre håriga och har en tydligare gul rygglinje. De har dessutom svarta borstförsedda ryggvårtor samt en sidolinje som består av orangea fläckar.
Rostvingens larver äter nattetid på sina värdväxter vilka utgörs av ett flertal olika örter, t.ex. viden och syror. På dagarna håller de sig ofta gömda, och på bilden ovan är en fullvuxen larv av höstgenerationen på väg att krypa ner i ett litet gömsle.
 
Sommargenerationens larver förpuppas under högsommaren. Puppstadiet varar i två tre veckor, och därefter flyger fjärilarna som höstgenerationens imagon.
Höstgenerationens larver övervintrar fullvuxna, och framåt våren under soliga och varma dagar kan man ofta få se dem krypa omkring på marken. Ligger det kvar lite snö, så är det inte ovanligt att de kryper även på den.
När våren blir allt varmare förpuppar de sig, och sen är det dags att flyga som fjäril igen.

Äldre inlägg