I Sverige finns nio arter skogssniglar. De ingår i familjen Ariónidae, och samtliga nio tillhör nominatsläktet Aríon. Sex av dem är ursprungliga i Sverige och tillhör alltså sedan lång tid tillbaka vår svenska fauna. Dessa är: svart skogssnigel (den kanske mest välkända av dem alla), gråsidig skogssnigel, parksnigel, dvärgsnigel, vitsidig skogssnigel och brun skogssnigel.
De tre återstående arterna, trädgårdssnigel, röd skogssnigel och spansk skogssnigel, är passivt införda i Sverige, och särskilt den spanska skogssnigeln är känd för att ta över och mer eller mindre förstöra våra trädgårdar. Eftersom den förutom att äta växter även utövar kannibalism har den i Sverige också blivit känd under namnet mördarsnigel.
 
Under senare år har forskarna börjat ifrågasätta om det verkligen är ”spanjoren” som härjar i de svenska trädgårdarna. Den art som förekommer på Iberiska halvön har det vetenskapliga namnet Arion lusitanicus. Lusitanicus kommer av Lusitanien vilket motsvarar dagens Portugal och västligaste Spanien. Innan romarna invaderade området och gjorde det till en romersk provins på 200-talet före Kristus så var lusitanerna ett självständigt folk och talade ett eget språk, lusitanska.
 
Forskningen om de europeiska skogssniglarnas släktskapsförhållanden har gett vid handen att den art vi ofta kallar mördarsnigel egentligen har det vetenskapliga namnet Arion vulgaris. Den har inte sin huvudsakliga utbredning i Spanien och Portugal utan i det närbelägna Frankrike. Ännu är det en hel del fakta som måste redas ut, och alla forskare är inte heller överens, men det verkar som om denna trädgårdsmarodör inte ska heta spansk skogssnigel (Arion lusitanicus). Den är kanske helt oskyldig i sammanhanget.
Det kan vara så att det i stället är fråga om Arion vulgaris, och eftersom den har sitt ursprung i Frankrike borde den ju snarare heta fransk skogssnigel på svenska. Vi får se framöver vad forskningen på området slutligen kommer fram till.