I söndags talades det extra mycket om tro i våra kyrkor eftersom dagens rubrik är Trons kraft.
 
”Ja, jag tror det”, kan man säga som svar på en fråga. Svarar man på det viset kan man ibland få kommentaren, ”tror gör man i Kyrkan, här ska du veta”. Denna kommentar tycker jag är lika konstig varje gång jag hör den, men den uttalas antagligen p g a okunnighet.
Vad är ”tro” egentligen? Den 1:a årgångens episteltext på 19 sönd e Trefaldighet är hämtad ur Hebreerbrevets 11:e kapitel, vilket ger flera exempel på hur Gud handlar med oss genom tro. ”Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se” (Hebr 11:1). Det står inte att vi ska anta, utan det står ”den ger oss visshet”. Tron är inte bara ett försanthållande eller att jag gissar att det är så eller så, utan den ger oss verkligen visshet. Hur då? Jo, den bygger på den säkra grunden, Jesus Kristus som är Guds Ord.
 
Gud handlar alltså med oss genom tron. Vers 6 i samma kapitel lyder: ”Utan tro kan ingen finna nåd hos honom. Ty den som vill nalkas Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom”.
Vi måste börja med att vi tror att Gud finns, men vi måste alltså också tro att Gud lönar oss när vi söker honom. Det betyder att vi väntar oss ALLT GOTT av Gud, inte av pengar, ägodelar, utsvävningar eller något annat, utan endast av Gud. Därför kan en bön som verkar vara full av tvivel ändå i tro riktas mot Herren: Gud, om du finns, hjälp mig!
 
Allt handlar om Guds kärlek. På grund av kärleken är Gud oss nådig och skänker oss frälsning i Jesus Kristus, och den kan och FÅR vi ta emot genom tron, hjärtats tro. ”Med evig kärlek har jag älskat dig; därför låter jag min nåd förbliva över dig” (Jer 31:3b, 1917-års bibelöversättning).
 
Att tron inte bara handlar om ett försanthållande förstår vi av följande exempel: Om jag säger att jag tror på dig, så innebär det inte att jag antar att du finns. Jag ser dig, du står ju här framför mig. Utan det betyder att ”jag LITAR på dig”, och ”jag VET att du kan göra detta”.
 
Det som sårar Herren mest när vi säger att vi inte tror på honom är att vi därmed förnekar det han har gjort för oss. Herren HAR frälst oss, det ÄR fullbordat! Han HAR gett sitt liv för oss, men tror vi inte på hans eviga kärlek och att Han har gjort allt detta FÖR OSS, så trampar vi på Guds hjärta. Det är också det som blir vår dom. Vi avsäger ju oss Guds kärlek i så fall.
 
Tro har alltså med TILLIT att göra. Andra viktiga ord i detta sammanhang är TROGEN, TROFAST och TROHET.
Motsatsen är otrogen, otrohet och att vi inte kan lita på varandra. Ett ord jag också kommer att tänka på är korruption. Man är inte den man utger sig för att vara.
Tron däremot SER, VET och LITAR PÅ, därför att man vet VEM man litar på!
 
Tron på Herren är således också en relation med Herren, en kärleksrelation eftersom allt utgår från Guds kärlek till oss. Tron är alltså inte en fritt flygande kraft, utan har alltid med Herren själv att göra och vår relation med honom.
Det är egentligen rätt enkelt. Tycker vi ändå att det är svårt, så kan vi be om tro. Gud styrker oss i vår svaghet genom den Helige Ande och vår Herre Jesus Kristus. I detta hopp får vi leva. ”Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken” (1 Kor 13:13).