”Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er”; (Fil. 4:4). Hur kan Paulus så med eftertryck uppmana oss att ALLTID vara glada i Herren? När man mår bra och allt verkar positivt, då kanske man kan instämma i detta. Tillvaron kan emellertid, som vi alla vet, ofta upplevas som tung, meningslös och godtycklig. Hur kan man då säga att vi alltid ska glädja oss? Vi måste ju också få vara ledsna, sura och griniga. Livet består av både glädje och sorg. Både liv och död ingår i tillvaron. Man kan väl inte alltid vara lycklig?
 
Nyckeln ligger i att det står: ”Gläd er i HERREN!” Glädjen i Herren kan inte brytas ner av något på jorden eftersom den glädjen är himmelsk, den står över allt annat. Därför kan man verkligen vara glad oavsett i vilken livssituation man är, vilket humör man är på, eller i vilket hälsotillstånd man befinner sig.
 
Bibeln säger att inför Gud finns den verkliga glädjen. Det är här på jorden som vi har både glädje och sorg, både liv och död, både lycka och förtvivlan. Gud kallar oss till den eviga glädjen och lyckan, till det eviga Livet. Säger vi ”ja” till Jesus som vår räddare och försonare, har Gud lovat oss detta. Det sker genom TRON på Jesus, att vi accepterar det han har gjort för oss.
Vad säger Bibeln mer om detta? Jo, att det finns en sanning som är uppenbarad av Gud. Det står inte att det kanske är sant för dig men inte för mig, eller tvärtom. Den talar om EN sanning, DEN SANNE. Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig”; (Joh. 14:6).
 
Varför är Jesus så kategorisk? Varför finns det ingen annan väg? Varför finns räddningen endast hos Jesus? Det finns ju så många religioner och tankesystem, många kloka och insiktsfulla funderingar. Kan inte de vara bra också?
Gud visar i Bibeln hur Han genom historien har kallat människan tillbaka till sig. Gud är suveränt fri att handla, medan vi inte har hela bilden från vårt perspektiv. Vi kallas att följa Gud, och Han handlar alltid av nåd!

Han var tvungen att göra det yttersta för att rädda oss från vår synd och ondska, från vår egennytta och bundenhet i oss själva: Nämligen att utge sin egen Son, Jesus Kristus. HAN gjorde det vi inte kunde. Han gjorde det för oss, för att Han älskar oss! Detta är den verkliga glädjen!
 
När Gud själv kommer till jorden måste allt annat förblekna!